Wat is aikido?

 

AIKIDO_Liedekerke_W

Aikido vindt haar oorsprong in de 20e eeuw en is ontwikkeld door O’Sensei (betekenis: “grote meester”) Morihei Ueshiba (1883 – 1969). Ueshiba liet zich inspireren door de technieken van de Japanse samoerai ( Hij die dient ).

Het woord “Aikido” bestaat uit 3 lettergrepen met elk een eigen betekenis.

  • “AI” staat voor: “Harmonie” of “Liefde”.
  • “KI” staat voor: “(Universele/Innerlijke) Energie” of “Richting”.
  • “DO” staat voor: “Weg”, “Wijze” of “Methode”.

De bewegingen bij Aikido komen veelal voort uit een aanval met een wapen. Ze zijn harmonisch en cirkelvormig. Een goed beoefenaar absorbeert zogezegd de energie van de aanvaller en schakelt door toepassing van een techniek de aanvaller uit. De techniek is gericht op het verstoren van de balans van de aanvaller, “uke” genaamd. Degene die de aanval ondergaat, verdediger, wordt “tori” genoemd. Bij het beoefenen wordt regelmatig gebruik gemaakt van wapens, We onderkennen daarbij 3 soorten wapens, te weten: de Jo (= een houten stok van 128 cm lang), de Bokken (= houten oefenzwaard) en de Tanto (= kort houten zwaard / dolk).
Uitgangspunt bij het uitvoeren van een techniek is dat:

  • geen kracht gebruikt wordt.
  • de lichaamshouding juist is (= kamae).
  • de afstand (= mai ai) juist is.
  • de beweging vloeiend (= ki no nagare) is.
  • de timing (= sen) juist is.

Het grote verschil met vechtsporten is dat er in aikido, geen nadruk ligt op het competitieelement. Sterker nog, iedere vorm van competitie is afwezig in aikido. Aikido is defensief, echter niet in de absolute zin des woords. De beoefenaar (aikidoka) neemt het initiatief om de situatie onder controle te krijgen.

De aikidoka traint zijn of haar lichaam en lenigheid ter verbetering van zichzelf, om zichzelf te overwinnen. Iemand die een aikidoka aanvalt, wordt niet in de eerste plaats gezien als tegenstander, maar als iemand met wie men in harmonie moet proberen te komen. Deze harmonie kan bereikt worden, door de aanval op een gepaste wijze onschadelijk te maken. Gesteld kan worden dat de aikidobeoefenaar leert wat op welk moment de juiste handeling is (om de situatie te overzien en te controleren). Deze staat kan echter pas na vele jaren bereikt worden, als de technieken intuïtie zijn geworden. Vaak wordt er dan gezegd: de hoogste vorm is als er geen vormen meer zijn.

Aikido club in Liedekerke